3 Институцията

by Methodius

4 Лекция

by Methodius

5 Фонд Научни Изследвания

by libertin ( Pages 1 2 3  6 )

7 Honoris causa

by IGK

8 Университет на БАН

by fphgrb01 ( Pages 1 2 3 )

18 academic quackery

by lilia ( Pages 1 2 3 4 )

20 Точките в ИФИ на БАН

by fphgrb01 ( Pages 1 2 3  8 )

21 Kaкво бихте променили ...

by fphgrb01 ( Pages 1 2 3 )

23 ПРЕПИРНЯТА ЗА БАН

by fphgrb01 ( Pages 1 2 )

27 Солидарност?

by fphgrb01

29 ДЕКЛАРАЦИЯ

by fphgrb01