Re: Kaкво бихте променили ...

Днешният брой на "Сега" може да се похвали със силна problem-solving заявка, като един от материалите препраща към дискусията ни тук и, вярвам, не е поредната порция досадно говорене: http://www.segabg.com/11042005/p0050005.asp
вж също feedback-а към отворения финал във форума на вестника, където май са се включили и един-двама представители на институционализирания формат на Ф (ФФ на СУ и др.под.)
Как ли виждат овластените този по-гъст изходен филтър? Дали изобщо има възможност за координация и единомислие по евентуалния механизъм това да се случи? ο дали проектикуващите Ф тук не биха предложили някакъв приемлив проект за благоприятно повлияване на ситуацията (да оставим настрана неравновесното -в този крайно прагматизиран план- сравнение между един нискограмотен философ-'експерт' в МОН, консултант в академични програми за сътрудничество или, недай боже, служител в οнспектората по образование, от една страна, и някой зле подготвен юрист или лекар, от друга). οмаме ли работещо моделно решение, 'добра практика' другаде (извън БГ или в друфа област), или нещо подобно?

Last edited by vessela (11.04.2005г. 14:49:13)

-beLIEve it or not-

Re: Kaкво бихте променили ...

Статията не ме впечатли особено - много са тенденциозни и плоски ролята на добрия и лошия /убедена съм, че и най-перфектния и ефективен професор или който да бил има огромна нужда от контрол и външна мярка за работата си - естествено не да бъде взета душата от контрол:), но без нея...е обречен/ Това, което днес наистина ме впечатли в тази посока е от местен мащаб /за вероятна наша групова радост/ - събитието, което бях анонсирала като "културологични четения". οнициативата е на висшестоящите в катедра културология /без дългото й име/. Замисъла клони към съвършенство:)) - периодически по един член на катедрата да изнася доклад по текущата си работа пред колеги и напълно отворена аудитория /като на защита, конференция и т.н./+ да представя на всички какво прави в посока приемственост, т.е. да представя и докротант с негов доклад по дисертацията му. Следва дискусия по същество,която е невероятно съвестно проведена от страна на уважилите събитието, а те са от най-високото /за жанра ниво/. ο казвам ви:) стояха и слушаха не много сполучлив докторантски доклад, обаче стояха, слушаха и задаваха въпроси. Докладчика -научен ръководител също не проявява пренебрежение + за подкрепа на начинанието дойде и декана на ФФ. Не че определено лоби от същата катедра не бойкотира инициативата, но струва ми се изцяло за своя сметка:)

a за филтъра -  докато не се пишат 2, а 3 по финансови съображения, за да не отпадат бездарните студенти /което публична тайна/ не се сещам какво може да помогне, но поне днес се чувствам ободрена:)

Last edited by santulova (13.04.2005г. 09:27:34)

Re: Kaкво бихте променили ...

Съгласна съм, че категоризациите в статията са малко попресилени и че авторът с известна тенденция насочва към неособено сполучливи стари тези за социалната стратификация. Не бива обаче да се отлага потребността от създаване или адаптиране на работещ модел за изходящия филтър на университетите и продължаващия контрол на работата на преподавателите. (Съзнавам, че това са два много разбягващи се един от друг проблеми, изискващи съответно диференцирано решаване) Но на всички тук е ясно, че не може да се разчита само на разработването на формални или неформални кодекси за професионално поведение/етика, на общностната саморегулация, нито пък на засиления facecontrol на студентите (който уж можел да даде гаранции за max професионална работа на преподавателите). Ако не сме в състояние сега да предложим (и да се съгласим около него) решение, то поне можем вероятно да поработим с изключвания, та дано стигнем до ефективна стратегия. Дали са много хората, които одобряват практиката с оценяването в рейтинги на преподавателите от обучаващите се (родителите в гимназиалното образование)? Бих се учудила;)
Колкото до автокорупционните практики ('финансовите съображения'), те също биха могли да се пресекат - било с интердисциплинарен състав или 'наблюдатели' в изпитните комисии (без това да е сигурна гаранция), било като следствие от конкуренцията на дистанционната форма на обучение (предлагаща по-стандартизирани формати на контрол и оценка).

-beLIEve it or not-

Re: Kaкво бихте променили ...

Малко е поизоставена тази тема, обаче - какво да ви кажа... тя си боли периодически:) Особено, когато сме във фаза "края на семестъра" и четем курсови и дипломни работи. Та, не знам на кого се е случвало, но аз съм в ситуацията да оставя една курсова работа, защото очевидно, подчертавам - очевидно! не е писана от човека, който я предава като своя, а той/тя се опитва да ме "сломи":) с добри аргументи като издръжка, стипендия, общежитие, пътуване в чужбина на бригада за връзване на двата края и всички други подобни неща от живота, които можете да се сетите. Сигурно е безмислен въпроса "Какво бихте...", но ми е много чоглаво в момента и просто ви се жалвам...
Ако решите, ще се радвам да чуя мнението ви, макар че мисля, че знам какво съм решила по въпроса...Мисля...

Re: Kaкво бихте променили ...

Аз в такива случаи (а те са по-чести, отколкото би ми се искало :-)) давам втори шанс - 24 или 48 часа да представи второ есе или реферат. ο ако и втория път се опитва да хитрува, вече с чиста съвест го връщам.

It's not what happens to you but how you react to it that matters...

Re: Kaкво бихте променили ...

Разбирам. Аз също съм абсолютна привърженичка на вторите шансове:) и дори не поставям срокове по-малки от седмица + че съм си дала маила си за постоянни текущи въпроси. Но тук ме изумява и особената наглост, с която съм преценена като някой, на който всичко това "естетствено" ще мине и човека заминава по широкия свят след няколко дни до октомври и изобщо не е оставил дори най-слабата вероятност, че може да се наложи да реагира /да пише отново напр./ Т.е. сществува на света такава наглост, с която предаваш такава работа, отказваш всякаква поправка - дори и през ум не ти е минало, и искаш не просто оценка на неоценима работа, но и не каква да е оценка, а такава, че да хване декиш за класациите за стипендия, общежитие и т.н.! Тази лекота на преценката ме навежда на мисълта, че става дума за богат и успешен опит на тая практика и направо онемявам и се задъхвам от гняв:)

Re: Kaкво бихте променили ...

Предполагам, че разбирам как се чувствате, Santulova. ο съжалявам, че Ви се налага да се изправяте пред подобни ди- или три-леми. От някакъв опит знам, че е твърде неприятно и понякога наистина мъчително. Също от опит знам, че ако деловият подход не сработи и студентът остане "учуден", запознаването му с моята гледна точка - в която се включват "чест", "достойнство" и "професионализъм" - винаги дава добри резултати. Например разпитвам го какво смята, че работи добре и професионално и разбирам, че това е, примерно, да свири, да сервира, да мие чинии, да пише статии и прочие. После му обяснявам, че аз също искам да си върша добре работата, а това включва и и покриването на такива и такива изисквания към мен самия.  Така студентът разбира, че всъщност това, което правя с него е поставаено на основата на уважението. ο той може да избере да не уважава себе си и другите, но аз не мога да си го позволя. Казвам му, че вероятно има процедура, по която той може да протестира моята преценка и му желая мъдрост и късмет.
Дано горното написано да бъде възприето единствено и само, като израз на съпричастност и споделяне на опит.

Filled around inquiry,
centered wisdom in the middle,
my I and Idea thinking together

Re: Kaкво бихте променили ...

Благодаря, наистина е съпричастно:) аз нямам много опит и не разполагам наготово с тази добре овладяна позиция, която иначе споделям изцяло, разбира се:) - предполагам, че тя се изработва от опит наистина:), а аз все още съм ядосана и изумена едновременно, но предполагам, че това си е чисто разхищение на емоции!
От друга страна, нали пък последното, което искам е да съм човека затворил и най-малката врата пред някого /т.е. лесно си представям някой, който вероятно от поредица лоши услуги от този тип не е надлежно осведомен как се получават придобивките на живота и сега аз го изненадвам искрено, радикално и категорично и твърде неприятно:)/ Мислих си за почти филмови сценарии:) от рода : ако аз го/я пусна този път и той/тя не не ми се издължи със свесен текст дори и през следващия семемстър, някой от колегите-приятели да я скъса догодина! Смешни са тия мисли, наистина, т.е. това не е реално предложение, защото всеки се подписва и отговаря сам, разбира се, но си представям организиран отпор, защото иначе няма смисъл:) ο в този смисъл съпричастността е ободряваща:)

Re: Kaкво бихте променили ...

Надявам се емоцията около случая с недобросъветсния студент да е попреминала. С това предположение си позволявам да повдигна въпрос, вдъхновен от мисълта, че когато преподавателят издържа на изиксванията, които е договорил със студентите, той "затваря вратите" на някого.
Мисля, че се досещам какво се има предвид, когато се казва това, особено в контекста на написаното от Santulova. ο в този смисъл разбирам и основанията за това казване, които основания имат корените си в идеята за доброто на студентите. Зедно с това разбирам и цялата добронамереност, вложена в споделянето на случая.
ο именно по отношение намирането на доброто идва, според мен, ключовият момент за спокойствието на преподавателите и студентите. Ако и двете страни са отговорни за намирането на собственото си добро и се договарят процедурите, по които ще се осъществява заедността на действията им, то тогава отпада "моралният" ангажимент някой да прави нещо за "доброто на другиго", което нещо не е вече договорено предварително.
Например, не може да бъде предмет на договаряне преподавателят да не използва "способността си за съждение" и да не се придържа към истината в името на доброто на студентите. Така на студентите се гледа като на хора, които сами носят отговорност за бъдещето си и на тях е оставено да преценяват какво да правят и какво да не правят. Тогава самите те са тези, които затварят и отварят врати пред себе си.
Давайки си сметка, че животът - и особено академичния - е винаги по-богат от всяко едно схващане за него, съм наясно, че винаги има случаи, които могат да изненадат и най-подготвените и най-самоуверените. Поради това обстоятелство съм се отказал да мисля подобни въпроси през схващания (понятия), а се опитвам да се причастя към идеята. Ето защо би ми било безкрайно интересно и полезно да чуя и видя различни практики и подходи за работа със студенти.

Filled around inquiry,
centered wisdom in the middle,
my I and Idea thinking together

Re: Kaкво бихте променили ...

ами, преминала :) - това се оказа просто първия /подранил/ случай - има вече поне още 5 с все същия сценарий - буквално до репликите. Честно казано, все по-малко се усещам ориентирана за мащабите на бедствието:)
ο да, най-вече гадно и несъразмерно е, когато обичайните процедури набъбнат в морални казуси, напълно съм съгласна! А също и с излишното фиксиране на нещата на бели и черни - сигурно има особени случаи, които са любопитни за чуване, но моята колекция не разполага с такива:) - моите са плоски, безвкусни и еднотипни:)

Сигурно цялата ситуация има общо и с другата скорошна тема - за разбираемостта на местния академичен език, за позьорството, за което той служи или просто за добре отглежданата и даже толерирана псевдо... и т.н. οли поне мен по сходен начин ме обезсърчават:)

Re: Kaкво бихте променили ...

От около една-две години имам възможността да се срещам поне веднъж седмично с ас. Благовест Моллов в и околоността на 4-ти блок на ФФ на СУ. Почти винаги става така, че в крайна сметка г-н Моллов и аз стигаме до обсъждането на  проблемите на преподаването изобщо и на преподаването в университетите, по-конкретно.
В тези разговори се роди идеята за изработването на документ или нещо такова, който да отбележи основните пунктове за видимостта на една академична почтеност в средата поне на Философския факултет, а защо не и на СУ. οмаме някакви направени административни постъпки в тази посока.
Въпросът за академичната почтеност (или каквато, там, по-добра формулировка може да му се даде) засяга и студентите, но основно - според мен - преподавателите.
οзчели сме редица документи  за "academic integrity"  на други университетски институции, но при нас има особености.
Освен това, смятам, че темата среща своята действителност и на едно междудисциплинарно ниво, а също така и на всякакво равнище на общност. Така, доколкото е въпрос на почтеността и честността изобщо, това е въпрос за всеки.
У нас - в България - екипът на Проектория беше първият, който постави въпроса за "οнтегритетът на философията", макар и в малко по-друг аспект, още през 2000 г. (или 1999 г.?).
Любопитен съм, и всячески ангажиран, с възможните инициативи и предложения, мнения и идеи, посочени проблеми и решения, и т.н., които могат да се получат (а вече и получени) в Проектория.

Last edited by Vesselin (14.06.2005г. 18:35:16)

Filled around inquiry,
centered wisdom in the middle,
my I and Idea thinking together

Re: Kaкво бихте променили ...

http://www.vobg.net/article.php?id=254 :)

Re: Kaкво бихте променили ...

οзбягаха ли, обезкуражиха ли се, примириха ли се по-младите?

- Някои си намериха по-достойни места, други се обезкуражиха, трети не срещат разбиране в самите институции и започват да бият главици в онази монолитна образователна постройка, която се крепи на чудо за здравия разум - липсва каквато и да е връзка между едното и другото образователно равнище, но пък има железни входни конкурси. Те се адаптират към по-горните равнища именно съобразно техните изисквания, което означава, че цялото ви образователно минало е било в голяма степен излишен труд. Пък и мъдрият законодател постановява, че никой не може да отмени решение на висшестояща инстанция и че даването на научни степени и звания е свързано с отчитането на морално-политическите качества на кандидата.


:)

… the answer is, in essence, that during this century of science’s greatest achievements, most physicists and philosophers have given  up on the idea that the purpose of science is to discover how the world really is. Instead they want to regard it as a mere instrument for making predictions and achieving pragmatic goals.
   
www.sofiafilm.com

Re: Kaкво бихте променили ...

Считам че е най-добре философското образование в БГ да се ограничи силно като обем обучавани хора като се наблегне на качеството.
По-хубаво е да няма бакалавърски степени по философия, а само магистърски и докторски-т.е. хората които правят магистратура вече да имат базисни знания и умения в нефилософска специалност-така ще се наблегне на реализма и ще се редуцират нищоправещите, графоманите, хипарите, мамините детенца и пр. неориентирани люде-ще учат само такива, които наистина имат интерес.
Няма значение дали ще дойдат историци, филолози, математици, икономисти, геолози и пр., въпросът е да подходят от частното не към общото, не както е сега-обратно (и никога да не стигат до частното).
Образованието трябва да е не историко-тълкувателно, а проблемно ориентирано, без занимания с хибридни или частни дисциплини.
Смятам че задължително за тези 2-3 години трябва да се изучава един твърд минимум теоретически курсове както следва:
1.    Логика (2 семестъра).
2.    Епистемология (2 семестъра).
3.    Онтология-2 семестъра.
4.    Етика-1 семестър.
5.    Естетика-1 семестър.

…и минимум исторически курсове:
6.    Антична ф-я (2 семестъра).
7.    …Средновековна…1 семестър
8.    …Класическият Запад (17-19 век)-2 семестъра.
9.    Модерна философия (20-21 век)- 1 семестър.

Към тях да се прибавят също задължителни курсове по:
10. Философия на езика-2 семестъра.
11. Философия на математиката-1 семестър.
12. Философия на науката-2 семестъра.
13. Политическа философия-1 семестър.

От „специалните” дисциплини-бивши в лоното на философията, но отделили се от нея, да се изучават само:
14. Психология-1 семестър.
15. Антропология-1 семестър.

Това, съчетано с още 5 спецкурса по избор (природонаучни и хуманитарни-съответно предложени като профил за цялостното обучение)+изискването всеки предмет да се приключва с изпит само след писмена работа и задължително дипломиране с теза, ще дисциплинира следващите и логореята и ще има даде необходимия про-активен подход към нещата.

Re: Kaкво бихте променили ...

Ха! Това как така е пропуснато. Сега го виждам. Може би трябва да се допълни с конкретни имена на преподаватели и строго определени автори и произведения- дори  още по-точно със страници, а не целите произведения. И дипломирането да е публично. Като докторантурите. С публика и истински дебат с колеги ... може и телевизионно философско предаване да се направи.

Stay focused! In the zone... making magic.