Topic: Кръгла маса "Кариери за философи"

Катедра “Философия” и Кариерният център на Философски факултет сърдечно ви канят да споделите опит и мнение в кръгла маса "Кариери за философи", която ще се проведе на 8 ноември 2008 г. (събота).

Тема на събитието са професионалната реализация на завършилите специалност ”Философия” в България и компетентностите, които философското образование развива. За участие са поканени студенти, преподаватели, работодатели, специалисти по човешки ресурси, випускници на специалността и други гости.

Събитието ще започне в 13:30 ч. и ще се проведе в заседателна зала № 2 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”.


за контакти:
Доц. д-р Анета Карагеоргиева
Ръководител на катедра „Философия”
anetakarageor@yahoo.com

Николай Михайлов
Кариерен център на Философски факултет
office@career-ff.org

Re: Кръгла маса "Кариери за философи"

Жалко че няма да мога да дойда да послушам, Васко пишете какви по-интеесни неща са се казали, данке!

… the answer is, in essence, that during this century of science’s greatest achievements, most physicists and philosophers have given  up on the idea that the purpose of science is to discover how the world really is. Instead they want to regard it as a mere instrument for making predictions and achieving pragmatic goals.
   
www.sofiafilm.com

Re: Кръгла маса "Кариери за философи"

Аз няма да мога да присъствам.