Topic: ДЕКЛАРАЦИЯ

До Общото събрание на БАН
До Общите събрания на ПНЗ на БАН


ДЕКЛАРАЦИЯ
от Общото събрание на учените в ЦЛФХМ

Уважаеми колеги,
Ние членовете на Общото събрание на учените в ЦЛФХМ, с голямо разочарование научихме това, за което се говори вече повече от двадесет години, а именно, че в БАН има една немалка група учени, работили за специалните служби на тоталитарна България. За съжаление една част от тях са на ръководни позиции в БАН като ръководители на постоянни научни звена, членове на Общото събрание или Управителния съвет на БАН. В момент, когато БАН е във фокуса на общественото внимание, тяхното присъствие на тези позиции не само е неморално, но и непродуктивно за извършващата се в БАН тежка реформа.
Имайки предвид всичко това призоваваме:
1. Уличените в принадлежност към Държавна сигурност преди 1989 г незабавно да подадат оставки.
2. Общите събрания на учените на постоянни научни звена да отзоват своите представители в Общото на БАН, ако те са били свързани с Държавна сигурност преди 1989 г, използвайки правото си по чл 15.(1), т. 3, и да направят постъпки пред Управителния съвет на БАН за предсрочно прекратяване мандата на тези директори, свързани с бившата Държавна сигурност, използвайки правото си по чл.43 (1), т. 3.
3. Общото събрание на БАН да отзове членовете на Управителния съвет на БАН, за които е установено сътрудничество с бившата Държавна сигурност, използвайки правото си по чл. 23. (1), т. 3.

… the answer is, in essence, that during this century of science’s greatest achievements, most physicists and philosophers have given  up on the idea that the purpose of science is to discover how the world really is. Instead they want to regard it as a mere instrument for making predictions and achieving pragmatic goals.
   
www.sofiafilm.com