Topic: аналитична философия: що е то?

що е то "аналитична философия и има ли тя почва у нас?

fphgrb01 wrote:

водещата философия във света, макар и самата Лили да има някакви нефелни резерви да я нарича "аналитична"; Аналитична е стил на правене на философия, който идва от Платон и Аристотел, а не просто от Фреге и Ръсел

Kънев(с.255)  wrote:

противопоставянето между пронатуралистки и антинатуралистки тенденции води, в контекста на обрата към арепрезентационистко разбиране за езика, до пропаст между аналитичната и континенталната ффия

"Що е аналитична ффия" е също и заглавие на книжка от Ханс-Йохан Глок, за която по- нататък би могло да стане дума, тук само ще отебележим, че питането, въпреки класическата му форма, не е задължително есенциалистко

за момента мисълта ми се върти по-скоро около неясната идея, че аналитичната ффия е нещо, което добре върви на германски езици, но това не непременно е така на други - примерно романски или славянски.
известна аналогия се провижда с генеративните граматики а ла Чомски, които изглеждат особено убедително на английски и другаде са неадекватни; there is no such moment t that Drink_beer(Frege,t) is True  за "Фреге никога не пиел бира" - нещо не се връзва съвсем...

Re: аналитична философия: що е то?

аналитична философия Е (а не Е БИЛА) строга философия, която се опитва да моделира класическите философски въпроси по модел, който наподобява строгостта на математиката и науката.

… the answer is, in essence, that during this century of science’s greatest achievements, most physicists and philosophers have given  up on the idea that the purpose of science is to discover how the world really is. Instead they want to regard it as a mere instrument for making predictions and achieving pragmatic goals.
   
www.sofiafilm.com

Re: аналитична философия: що е то?

АФ е ф-я, която счита че във ф-ята е необходимо различаването на истинните от неистинните твърдения, както и че съществуват методи, които правят това различаване възможно.

Re: аналитична философия: що е то?

knb wrote:

АФ е ф-я, която счита че във ф-ята е необходимо различаването на истинните от неистинните твърдения, както и че съществуват методи, които правят това различаване възможно.

... а после като ги различи, какво? Нещо става ли, прави ли се с тези различени истинни от неистинни твърдения? И това, което се прави като как изглежда или се изразява?
Ето такъв въпрос:
Твърдения обосновани на база аналитични методи и твърдения обосновани на база чиста логика по какво се различават вустановяването на определено /едно-единствено/ знание?

(знание като... "мисловните експерименти са с по-широки граници за изследване от обикновените строго-научни")

Re: аналитична философия: що е то?

Е как какво после /след като ги различи/...различаването никога не спира /Платон затова е написал към 30 диалога, а не се е задоволил с три реда размишления/-то не зависи от нас, а ние от него-не можем да не различаваме, и именно защото трябва винаги да сме ония, които различават, ние не се различаваме в това си качество от самите нас, т.е. пазим своята идентичност като на различаващи, но не и като на различени. А за да различаваме неща, които не сме ние, то трябва да го има онова, от което и вътре в което ние различаваме нещата, т.е. то като чуждо на нас също да е идентично в това, че разпадаме идентичността му. Единството на двете /ние и другото, което не сме ние/ е процесът на отделяне на истинното от неистинното-ние зависим от него, не той от нас. Но това е друга тема...
Иначе, се едно да питаш-кво от това че Евклид е доказал 5 теореми...после какво е правил...ми кво...продължил е да доказва още 55, после още 155 и.т.н.
Как и защо ти различаваш "аналитични" от "чисто-логически" методи, първо ми кажи...

Last edited by knb (28.02.2011г. 21:12:23)

Re: аналитична философия: що е то?

fphgrb01 wrote:

аналитична философия Е (а не Е БИЛА) строга философия, която се опитва да моделира класическите философски въпроси по модел, който наподобява строгостта на математиката и науката.

строгостта на математиката, желана от Хилберт или изпробвана от Ръсел, доведе Гьодел, който е така популярен между (не)строгите философи.
още по-строга е интуиционистката/конструкционистката математика, при все че изисква отказ от терциум нон датур - и с това  видимо  прекалява.
но  идеята за "ффията като строга наука" остана май патент на Хусерл, математикът обърнал се във философ, - най-вече вслед като се той отказва от нея с фамозното "Der Traum ist ausgetraumt".
това са, разбира се, бързи асоциации, докато чакаме и по-сериозни мнения

Re: аналитична философия: що е то?

Мене много ме съмнява че АФ е ф-я, която се или трябва да се изгражда по модела на математиката и/или на науката. Първо, на света има всякакви хори с всякакви интереси /и тези интереси не са изобретени от тях, а са донякъде наложени от самото естество на живота им, има елемент на обективност, на канали, през които се опосредяват ситуациите/-огромната част от тях не са математици, както не са и юристи или боксьори-и не са длъжни да бъдат нищо, което не искат да бъдат-още повече че не зависи изцяло от тях какви да са-както не зависи от мен дали да стана космонавт в момента; философските, математическите, научните и другите "проблеми" не се избират, а се "появяват", пост фактум почваме да си бием главите как точно да ги tackle-нем, какъв подход да изберем.  Т.е.-желанието да градим ф-ята като математиката, е просто едно предложение, натоварено с метафизически предразсъдъци-не повече и не по-малко от кое да е друго, но също толкова непромислено. Второ, по коя математика, по кой клон /по алгебра ли, по теория на вероятностите ли, по теория на множества ли да се ориентираме? има и клонове, които тепърва ще възникват и възникват/ и с какъв стандарт за строгост-с каква ф-я на основанията си? Трето-по коя наука-като оптиката, като геологията или като ботаниката, или по модела на термодинамиката, или както е изградена социологията на престъпността, или можем да изберем граматиката за наша парадигма? Някой казал ли е преди да ми предложи да правя ф-ята като наука защо да го правя, що е то наука, колко и какви науки има и по какво се различават и докъде могат да се пресичат методите им? Четвърто, защо въобще да се занимавам с ф-я? Защо да не се занимавам направо, като шорт-кътна нещата, с "наука"? Но с коя наука-това като израз е просто абстракция. По какво например математиката се различава от другите науки? Защо просто не претопя всичко в математика? Отговорът го е дал още Аристотел с разлението на "науките" покрай критериите за материално-идеално и покоящо се-движещо се на физика, математика и метафизика - само не ми стана ясно като го четох едно време, как така самодвижещият се двигател хем се движи хем не се движи :-) този въпрос продължи да ме дразни и при Тома А. като разлика между активен и пасивен интелект по-късно...Та, защото на света съществуват безброй различни от математиката "неща" стигам до отговора-това не зависи от нас, това е "природно" дадено и няма смисъл от редуциране, което ние да вършим произволно, трябва да се съобразяваме със същността на обектите, не да ги моделираме както ние искаме-днес математически, утре-музиковедски и т.н. Другарят Б. Ръсел например казва нещо съвсем по-инакво: че всъщност математиката трябвало да се изгражда по модела на логиката, а за логиката казва пък че е същността на философията /това твърди и Карнап например/. Демек-математиката трябва да следва философията: старо, но златно...Освен това-кое гарантира че философските проблеми са обработваеми с математически средства? Кои са тези проблеми? Кое гарантира че логиката е език, който не е безкрайно слаб, за да изрази /формализира/ тези проблеми-не бих ли си загубил времето да подскачам цял живот като размахвам ръце по подобие на птиците, очаквайки да полетя-не е ли по-добре да конструирам самолет? Защо човекът, който е измислил съвременната логика и на практика-дал основите на съвр. математика, Уайтхед, пише книга години по-късно, която е абсолютно "догматична", в стила на Спиноза и се казва "Процес и реалност", без една формула в нея? Ама сега разни фенове на формалната онтология арументират че той развил вътре на естествен език теория на частите и цялото /mereology/ като алтернатива на теорията на множествата във фундирането на математиката-ми ще развие човекът, що да не развие: като е имал нещо "навитичко" преди това в главата, му е лесно-независимо с формули или с думи, взел та го поразвил!
Дефиницията с необходими истини и възможен метод казва нещо много просто: че не трябва да слагаме/смесваме групите, които не са в една група, в една група-не трябва да забъркваме истинни с неистинни твърдения, защото получаваме накрая хаос, равнозначен на неистина. По тази дефиниция Кант е аналитик, например /АФ не се появява в 20-ти век/ защото нагледите не са в една група с понятията-методически. Кант споменава тайния общ източник на човешкото познание, който после се разклонява на сетивност и интелектуалност, но не пробва да дискурсивира или да възприема интуитивно самия този общ източник /какъвто и да е той/! Да си аналитик означава да има нещо, което да анализираш-винаги да го има, да е неанализируемо принципно-както за да има безкрайно делене на материята в Античността са настоявали че трябва безкрайно да има неделим субстрат-познатата апория. Хегел обаче не е аналитик, той не работи с апории-защото за него тоталността и нетоталността, абсолютът и неабсолютът СА в една група. Неслучайно аналитиците "обичат" да цитират от класиците Кант /и Хюм/, но не и Хегел. Аристотел /въпреки покоящия му самодвижещ се двигател/, но не и Платон.
Ако мислено разделим хората на групи-групата на любителите на морски свинчета, на анонимните алкохолици и пр., според АФ /или поне според теорията на типовете на Ръсел/ не трябва после да образуваме като равнопоставена с тях и групата на нечленуващите в групи. Според неаналитичите обаче няма да имаме проблем...
Това по отношение на пропозициите и тяното използване.
По отношение на методите-Хусерл не е АФ-той иска "строг" метод и прилага нещица като редукции и епохета, но достига до нестроги резултати /нагледи и преживявания на времето като субстанция на съзнанието = нищото поради преходността/-извод, Хусерл не е АФ. Същото важи за Гадамер /в цялото си основно съчинеие той всъщност "доказва" че най-важните истини са истини без метод/, и за Хайдегер /той пък настоява че има супер-важни и валидни истини, само че начинът да ни се разкрият е Нещо да ни проговори в историята, докато ние покорно слухтарим да чуем съдбата си/.
Затова смятам, че тази дефиниция по-горе върши някаква работа.
Просто 50 "стинки" от мен.

Last edited by knb (01.03.2011г. 12:52:35)

Re: аналитична философия: що е то?

тук: една задочна реплика на Николай Милков -  Що е аналитична философия? (доклад на световния конгрес 2003), на инглиш оф корс

Re: аналитична философия: що е то?

Mein Gott! Колко сива скука е събрана в тази статийка с академичен имидж, която се чете за 10 минути-този казал това, онзи казал онова-мерси че си ги събрал на едно място, Милков! Единственото ценно нещо вътре е цитатът от Ръсел като дефиниция на АФ /горе-долу припокриващ се с моята гледна точка/, както и последното повърхностно изречение-каквото и да значи то за автора, подозирам че и той не знае какво означава този цитат. Постният му социологизъм не заслужава даже да бъде споменат като провал в процеса на обясняване.

Re: аналитична философия: що е то?

knb wrote:

АФ е ф-я, която счита, че във ф-ята е необходимо различаването на истинните от неистинните твърдения, както и че съществуват методи, които правят това различаване възможно.

четем аналитично, доколкото можем:
1/ффия, която счита, че има някакви методи - за различаване на твърдения по истинност
2/ и за която  това различаване е необходимост

стандарните очаквания на публиката са силните твърдения да не бъдат стоварвани върху нея, а да бъдат някакси подкрепени - примерно,  тези за съществуването на методи и на необходимост.
междувременно - ето как се прави челна стойка: "континенталната ффия счита, че няма метод за установяването на истинност, а и това не е необходимо"

Re: аналитична философия: що е то?

frege, защо се заяждаш така незаслужено със скромния ми пост?
Не виждаш ли че моето изказване по-горе не е твърдение, а е дефиниция?
А всяка дефиниция е описание /в случая-на чертите на една абстракция/-за да стане описанието твърдение/съждение, трябва да се замени общият термин с индивидуален. Когато при замяната се запази истинността, индивидидът е АФ, когато не-не е. Например показах защо Хусерл, Хайдегер и Гадамер не са АФ. Пробвай да поставиш други философи там вътре /например Ръсел, или Мур, или Куайн, или Витгенщайн 1 и Витгенщайн 2 и т.н./ и ще видиш дали работи. Ако резултатите не отговарят на фактите, на интуициите или на установени положения, вече е друг въпрос-може да се наложи да преразгледаме някои от нашите нагласи, или дефиницията да не е достатъчно добра. Но какво да направя аз, като континенталната философия не се вписва в дефиницията-такава е, не се вписва. Вече дали това ни харесва на мен и теб и дали искаме да се занимаваме с КФ или пък с АФ, е друга бира-аз лично изобщо не ценя онова, което обикновено се разбира под КФ /Ницше-Маркс-Адорно-Хабермас-Хусерл-Хайдегер-Гадамер-Фуко-Лиотар-Дельоз-Дерида и пр./. Съставил съм си информирано мнение за тях и съм решил че са гола вода-ти като ги харесваш, чети си ги, никой не ти пречи-но темите им са нерелевантни за мен, а аргументацията им е слаба или погрешна, сори... 
Ръсел в посочената от теб статия казва нещо напълно изоморфно /курсивът е мой/, бай дъ уей:
...best description was given by its founding father Russell in his paper ‘Mysticism and
Logic’: This is a philosophy which uses ‘the harmonizing mediation of reason, which
tests our beliefs by their mutual compatibility, and examines, in doubtful cases, the
possible sources of error
on the one side and on the other.’ (Russell 1918, p. 17)

Last edited by knb (02.03.2011г. 00:30:54)

Re: аналитична философия: що е то?

Дългият пост на кнб ми хареса много, надали и аз бих могъл да го кажа по-добре. Ще ми се да каже и нещо друго: най-добрият начин да се разбере какво е АФ или КФ е човек да се занимава с нея (тях). Така ще разбере най добре. Друг е въпросът дали това ще му помогне да обясни най-добре (да си спомним притчата за индийците и слона).

… the answer is, in essence, that during this century of science’s greatest achievements, most physicists and philosophers have given  up on the idea that the purpose of science is to discover how the world really is. Instead they want to regard it as a mere instrument for making predictions and achieving pragmatic goals.
   
www.sofiafilm.com

Re: аналитична философия: що е то?

knb wrote:

Как и защо ти различаваш "аналитични" от "чисто-логически" методи, първо ми кажи...

Не мога да ги различа. Пробвам, но не мога. Признавам, че това ми се струва доста съществено, за да разбера някакъв /меджикфикшън/ от методите на аналитиците, за да ги предпочета пред едни логици.

Но повече от това ме притеснява, че в цитата от Ръсел ... не откривам думички за истинността и неистинността :(

This is a philosophy which uses ‘the harmonizing mediation of reason, which
tests our beliefs by their mutual compatibility, and examines, in doubtful cases, the
possible sources of error on the one side and on the other.’ (Russell 1918, p. 17)

а това ми беше важно, за да разбераотговорът на въпроса, който зададох за знанието. Ще изчакам, ако е нужно.


Споделям и своите адмирации и респект за дългият и съществен пост :)

Last edited by caspar (02.03.2011г. 01:39:12)

Re: аналитична философия: що е то?

У Ръсел има beliefs, error и tests-пробваме нашите вярвания-убеждения чрез разума, за да ги обединим в една постройка чрез връзките, опосредявани от него и когато се съмняваме, проверяваме както разума /метода/, така и вярванията-убеждения /какви са те те-грешни или не?/ чрез сравнения. Ако вярване-убеждение е грешно, то е неистинно. Ако не е е, е истинно /или поне аз така го разбирам цитата/. Същото-за пробите-тестове: и те може да са възможно грешни или не. Мисля че е почти същото което обсъждаме, но просто казано с други думи?

Re: аналитична философия: що е то?

Всъщност интересният въпрос не е толкова какво е АФ, а-защо е толкова малко позната в БГ?
Защо тук почти всички са КФ? Ясно е че е подпомогнато от институциите-програми, учебници, преподаватели, традиции, книги и пр.-но ЗАЩО е така? Милков цитираше един пич накрая, че АФ било = капитализъм. Но АФ има и на Север от много време /ф. Вригт, Фьолесдал, Хинтика и мн. др./, а скандинавците са определено социални като държави.

Last edited by knb (02.03.2011г. 11:33:26)