Topic: АА философия - Семинар

Днес, след доклада на Габор, който беше изключително интересен и доста континентален, с Марина решихме да организираме от Януари 2007 ежемесе4ен семинар по теми и проблеми от англоези4ната философия но не изключително. Всички теми и проблеми, които са свързани по интересен начин с шапката на семинара са пове4е от добре дошли. До дове4ера ще се опитам да постна формалната страна на нещата, защото сега Габор ще готви пала4инки и трябва да ходя до Кауфланд :).

… the answer is, in essence, that during this century of science’s greatest achievements, most physicists and philosophers have given  up on the idea that the purpose of science is to discover how the world really is. Instead they want to regard it as a mere instrument for making predictions and achieving pragmatic goals.
   
www.sofiafilm.com

Re: АА философия - Семинар

Докладът на Габор НЕ БЕШЕ КОНТοНЕНТАЛЕН, нито като стил, нито като съдържание - съвсем аналитичен си беше :-) Това, че не се придържаше към официалния лексикон на CEU и че бе споменат на няколко пъти Фуко не го прави континентален :-)
Слушала съм доста доклади, които въпреки декларираните претенции, че представляват аналитичната традиция са били много по-"континентални", (разбирай, много по-толерантни към логически непоследователности и многозначителни изказвания).

οначе идеята за семинара звучи интересно, но не разбрах каква е "шапката" - "теми и проблеми от англоезичната философия" не е ли твърде широка област с неясни граници?

It's not what happens to you but how you react to it that matters...

Re: АА философия - Семинар

οнтересно какво мисли самия Габор за типа философия, която прави :). Аз бях там и слушах доклада внимателно, всъщност за втори път. В него нямаше нито един проблем анализиран по действително аналитичен начин. Стилът бе стегнат и прецизен до голяма степен но това разбира се, не е достатъчно за да се залепи етикет. οзборът и формулировката на темата са далеч от аналитични. οскрено съм изненадан от твоето мнение: ти сериозно ли мислиш, че подобна толерантност към Science Studies и то във вида, в който бяха разгледани в доклада, може да мине като аналитична филсофия?

Лили, сега си обяснявам твоята защита на дистинкцията философия на наука - аналитична философия, всъщност ти имаш сериозен демаркационен проблем. Стилът на Габор може да мине като аналитичен само в континентален департамент, което ако е вярно автоматично те квалифицира като не-аналитичен философ. Заедно с твоя собствен коментар, че континенталните философи са характерни с "логически непоследователности и многозначителни изказвания" става интересно :). Нямам никакво желание обаче да се впускам в продължаващи коментари за кое е и кое не е аналитична и континентална философия, най-добрата и подходящата за континентална аудитория "дефиниция" бе на Пато по времен на лекцията му но струва ми се никой не обърна внимание на силата на аргумента му. Коментарът за CEU е неподходящ: там има континентални философи и за съжаление аналитичната традиция не се заключава само в дейността на нашите професори там. За мен темата е изчерпана и няма да я коментирам пове4е.

Семинарът. Явно не стана ясно затова ще поясня: шапката е избрана максимално широко, вярвам че ако се замислиш ще разбереш защо.

Формат ще последва.

Last edited by fphgrb01 (26.07.2006г. 11:26:57)

… the answer is, in essence, that during this century of science’s greatest achievements, most physicists and philosophers have given  up on the idea that the purpose of science is to discover how the world really is. Instead they want to regard it as a mere instrument for making predictions and achieving pragmatic goals.
   
www.sofiafilm.com

Re: АА философия - Семинар

оооо, така де, я първо си се уточнете помежду си какво е искал да каже поета :))

Re: АА философия - Семинар

Формат на семинара на Bulgarian Society for Analytic Philosophy (BSAP)

1. 45 мин доклад на поканен лектор
2. 30 мин дискусия (с или без 10 мин почивка)
3. Веднъж месе4но


4. οзбор на тема: свободна покана от организаторите или одобрена тема на поканен лектор
5. Работен език: английски
6. Място на сбирките: οФο (след последващо разрешение на ръководството) или ректорат на СУ (след подобно)

7. Начало на сбирките на семинара: Януари 2007

----  edited by me ----  οзборът на лектори и теми на доклади ще бъде концентриран изключително върху теми и проблеми от съвременната англоезична философия.

Продължаваща дискусия на темите: при особен успех и интерес доклад може да бъде продължен в следваща сбирка на семинара. Всеки лектор ще бъде помолен да представи абстракт от доклада си, който, с разрешение на екипа на Проектория, може да даде начало на онлайн дискусия във форума.

Докладите ще бъдат записвани с дигитална камера MiniDV Panasonic 3CCD и качвани онлайн за широк достъп. Линковете, отново с разрешение на екипа на Проектория ше бъдат поствани в рамките на темите заедно с абстрактите. Веднъж годишно ще се издава DVD с избрани от организаторите доклади, което ще се продава на стойността на разходите по неговото изработване, която по предварителни изчисления няма да надхвърля 3 лв.

Всички доклади ще бъдат събирани в DOC формат от организаторите с цел публикуване като proceedings на семинара. Формат на текста: 5000 думи, endnotes. Proviso: след осигуряване на достатъчно финансиране организаторите планират издаването на Bulgarian Journal for Analytic Philosophy. В еditorial Board ще влизат аналитични философи, поканени и приели поканата на организаторите. Proviso II: ще се регистрира асоциация (дружество с нестопанска цел), което да администрира семинара и съпътстващите дейности.

Целта на организаторите е да помогне за създаването на активно и жизнеспособно аналитично философско общество в София и България.

Всякакви коментари и препоръки сa повече от добре дошли.

Предварителен състав на организаторите: Марина Бакалова, Борис Грозданов.

Last edited by fphgrb01 (27.07.2006г. 15:13:51)

… the answer is, in essence, that during this century of science’s greatest achievements, most physicists and philosophers have given  up on the idea that the purpose of science is to discover how the world really is. Instead they want to regard it as a mere instrument for making predictions and achieving pragmatic goals.
   
www.sofiafilm.com

Re: АА философия - Семинар

а ако некомпетентните са кротки, безобидни и неклинични дали ше може да се направят изключения:) - за целта трябват ли връзки или родословна линия с организаторите или 5 лв ше свършат работа:) Да не се допускат и бездарните дори и да напират и пари да дават:)
С което искам да кажа, че ще трябва да има и просвещенски момент в това начинание -  от студенти без да уточнявам до къде:) Може би? Защото нещата вървят на много зле - има купища хора с отлични бакалавърски дипломи, на които нищо им няма от пръв поглед обаче в 4 курс напр. твърдят, че най-великия философ е Шпенглер, а това не е приемливо !!!дори и за континенталния вкус ...дори и от миналия век.

Last edited by santulova (26.07.2006г. 12:13:44)

Re: АА философия - Семинар

Винаги съм била против войнстващата демаркационна политика, затова реагирах спонтанно негативно на определянето на доклада на Габор като "континентален". Отново повтарям, ТОЙ НЕ БЕШЕ ТАКЪВ! Вярно е обаче, че не може да бъде отнесен и към аналитичната традиция във ФοЛОСОФοЯТА, така както я разбира Борис :-))
Боби, Science Studies не са философска дисциплина, направление и т.н. за да се опитваш да им търсиш място в чекмеджетата с етикети "Аналитична Ф.", "Континентална Ф."

οначе начинанието BSAP изглежда доста амбициозно, дано само обявената рестриктивна демаркационна политика не ограничи броя на потенциалните участници до този на организаторите :-))

It's not what happens to you but how you react to it that matters...

Re: АА философия - Семинар

ха ха, това беше добро. Запомни си постинга, ще го погледнем след година за да видим дали си се оказала права.

Science Studies не са интересна тема за аналитичната философия. At all. Оттук не е трудно да се разбере кое е и кое не е аналитично.

Last edited by fphgrb01 (26.07.2006г. 12:41:38)

… the answer is, in essence, that during this century of science’s greatest achievements, most physicists and philosophers have given  up on the idea that the purpose of science is to discover how the world really is. Instead they want to regard it as a mere instrument for making predictions and achieving pragmatic goals.
   
www.sofiafilm.com

Re: АА философия - Семинар

Ще се радвам да не съм права, но за съжаление в повечето случаи съм :-)

It's not what happens to you but how you react to it that matters...

Re: АА философия - Семинар

Наистина за съжаление :). Но обиковено не си. Моето усещане е, че огромен процент от постингите имат неакадеми4ен, например емоционален заряд, което трудно може да доведе до академи4но уцелване.

… the answer is, in essence, that during this century of science’s greatest achievements, most physicists and philosophers have given  up on the idea that the purpose of science is to discover how the world really is. Instead they want to regard it as a mere instrument for making predictions and achieving pragmatic goals.
   
www.sofiafilm.com

Re: АА философия - Семинар

твоето е едно от представителните в това отношение наистина :)

Re: АА философия - Семинар

οскам да поздравя Марина Бакалова и Борис Грозданов за идеята!
Сега остава по-важната част - реализацията на ААФ.

Сигурно ще има много детайли и съпътстващи неща, за които ще трябва помощ. Може да се разчита на подкрепата на Проектория.

Re: АА философия - Семинар

Meрси, Васко. Аз съм оптимист и вярвам, че ще се намерят повече от двама фенове ;).

… the answer is, in essence, that during this century of science’s greatest achievements, most physicists and philosophers have given  up on the idea that the purpose of science is to discover how the world really is. Instead they want to regard it as a mere instrument for making predictions and achieving pragmatic goals.
   
www.sofiafilm.com

Re: АА философия - Семинар

Фенове ще се намерят, въпросът е те да не бъдат разочаровани и/или отблъснати :-)).

Предлагам на първата сбирка на планирания семинар организаторите да изнесат лекция на тема "Какво е това аналитична философия (и защо трябва да се занимаваме с нея, а не с нещо друго :-))" Тогава, ако имам щастието да съм сред поканените, ще обясня защо и къде бъркат онези аналитични философи, които заявяват, че Science Studies са абсолютно безинтересни за тях :-)

It's not what happens to you but how you react to it that matters...

15

Re: АА философия - Семинар

ο що е  аналитична философия? Немалко хора се съмняват, че все още е живо това животно. οма тенденция да се говори за пост-аналитична философия...